Benevezhető alkotások

Magyarországi felhasználásra 2018. március 1. és 2019. április 9. között készült, magyarországi médium által közzétett, illetve Magyarország területén megvalósult eredeti kereskedelmi, illetve társadalmi célú kommunikációs szolgáltatások, illetve termékek, továbbá a 2018. január 1. és február 28. között készült, azonban a fenti időszakban közzétett/megvalósult alkotások, az alább részletezett megoldások szerint.

A pályázónak, az általa nevezett mű nevezése során nyilatkoznia kell a mű közzétételének pontos helyéről, idejéről, a mű megrendelőjéről, valamint annak tartalmát illetően.

A fesztiválra kizárólag olyan művek nevezhetőek, melyek eleget tesznek az alábbi kritériumok mindegyikének:

  • valós üzleti kapcsolat során, valós megrendelés alapján és
  • üzleti (reklám) céllal készült, valamint
  • célcsoport releváns médiafelületeken – azok pontos helyének és idejének igazolása alapján – megjelent, továbbá
A Fesztivál kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a műveket remake-nek minősítse abban az esetben, ha azokban teljessége vagy akár részeleme tekintetében más mű vagy művek kreatív koncepciója, részlete, egyes eleme, vagy azokkal hasonlóság fedezhető fel és így megkérdőjelezhető a művek vagy azok elgondolásának eredete, egyéni jellege.

A Fesztivál kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a fenti jellemzők akár egyikének meg nem felelő műveket fesztiválhirdetésnek (scam) tekintse és kizárhatja a Fesztiválból.

A Fesztivál kiírója fenntartja annak a jogát, hogy bejelentés vagy saját észlelése alapján, ad-hoc bizottság összehívásával - a MAKSZ médiaszekció szakértőinek bevonásával - vizsgálja meg a műveket és azok média megjelenéseit értékelje, ellenőrizze. Ez esetben az adatszolgáltatás és igazolás kötelezettsége a pályázót terheli.

A Fesztivál kiírója a fentieknek meg nem felelés vagy igazolás hiányában a művet és - kirívó esetben akár több mű esetén - a pályázót a versenyből kizárhatja. Pályázati díj nem visszatérítendő.