Benevezhető alkotások

MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA 2023. MÁJUS 18. ÉS 2024. MÁJUS 16. KÖZÖTT KÉSZÜLT, KÖZZÉTETT ÉS MEGVALÓSULT, MAGYARORSZÁGI MÉDIUM ÁLTAL KÖZZÉTETT, ILLETVE MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN MEGVALÓSULT EREDETI KERESKEDELMI, ILLETVE TÁRSADALMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK.
KÖTELEZŐ FELTÉTELEK:


 1. Ügyfél és ügynökség szerepköre ketté kell, hogy váljon: nem lehet a megbízó és az ügynökség ugyanaz a szereplő.
 2. Ügynökség által létrehozott termék vagy szolgáltatás nem nevezhető.
 3. A pályázónak, az általa nevezett mű nevezése során nyilatkoznia kell a mű közzétételének pontos helyéről, idejéről, a mű megrendelőjéről, valamint annak tartalmát illetően.
 4. A fesztiválra kizárólag olyan művek nevezhetőek, melyek eleget tesznek az alábbi kritériumok mindegyikének:
  • valós üzleti kapcsolat során, valós megrendelés alapján, ügyfél jóváhagyásával és
  • üzleti (reklám) céllal készült, valamint
  • célcsoport releváns médiafelületeken – azok pontos helyének és idejének igazolása alapján – megjelent
 5. A Fesztivál kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályaműveket remake-nek minősítse abban az esetben, ha azok teljesen vagy az ötletet meghatározó részelemében egyértelmű egyezést mutatnak más, korábbi mű vagy művek kreatív koncepciójával, vagy az ötletet meghatározó főbb elemével. Ez abban az esetben merül fel, ha a művek közötti hasonlóság olyan mértékű, hogy az alapjaiban kérdőjelezi meg az újonnan benyújtott pályamű eredetiségét.

  Amennyiben ilyen jellegű kétség merülne fel, a fesztivál kiírója egy független szakmai bizottság véleményét fogja kérni a kérdéses pályamű eredetiségének megítélésben. Ezesetben az adatszolgáltatás és igazolás kötelezettsége a pályázót terheli. A Fesztivál kiírója a fentieknek meg nem felelés vagy igazolás hiányában a művet és - kirívó esetben akár több mű esetén - a pályázót a versenyből kizárhatja.
  Pályázati díj nem visszatérítendő.