Benevezhető alkotások

Magyarországi felhasználásra 2022. május 18.. és 2023. május 17. között készült, közzétett és megvalósult, magyarországi médium által közzétett, illetve Magyarország területén megvalósult eredeti kereskedelmi, illetve társadalmi célú kommunikációs szolgáltatások, az alább részletezett megoldások szerint.

A pályázónak, az általa nevezett mű nevezése során nyilatkoznia kell a mű közzétételének pontos helyéről, idejéről, a mű megrendelőjéről, valamint annak tartalmát illetően.

A fesztiválra kizárólag olyan művek nevezhetőek, melyek eleget tesznek az alábbi kritériumok mindegyikének:

  • valós üzleti kapcsolat során, valós megrendelés alapján és
  • üzleti (reklám) céllal készült, valamint
  • célcsoport releváns médiafelületeken – azok pontos helyének és idejének igazolása alapján – megjelent, továbbá
A Fesztivál kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályaműveket remake-nek minősítse abban az esetben, ha azok teljesen vagy az ötletet meghatározó részelemében egyértelmű egyezést mutatnak más, korábbi mű vagy művek kreatívkoncepciójával, vagy az ötletet meghatározó, főbb elemével. Ez abban az esetben merül fel, ha a művek közötti hasonlóság olyan mértékű, hogy az alapjaiban kérdőjelezi meg az újonnan benyújtott pályamű originalitását.

Amennyiben ilyen jellegű kétség merülne fel, a fesztivál kiírója egy független szakmai bizottság véleményét fogja kérni a kérdéses pályamű eredetiségének megítélésben.

Ez esetben az adatszolgáltatás és igazolás kötelezettsége a pályázót terheli.

A Fesztivál kiírója a fentieknek meg nem felelés vagy igazolás hiányában a művet és - kirívó esetben akár több mű esetén - a pályázót a versenyből kizárhatja. Pályázati díj nem visszatérítendő.